Get Adobe Flash player

Архитект, узаконяване на незаконен строеж | Aрхитектурно студио Технопол

AST – архитектурно студио – предлага изготвяне на инвестиционни проекти, архитектурни проекти, концепции за интериорен и екстериорен дизайн. Екипът ни има опит в управлението на целия строителен процес и упражняването на инвеститорски и авторски контрол . От създаването си през 2009 година AST работим успешно с клиенти с различни инвестиционни намерения и удовлетворяваме максимално техните високи изисквания и потребности. Поръчки за преустройство на магазини и офиси ни възлагат фирми като VIVACOM, blizoo, ЗД VICTORIA, EASY CREDIT, Министерство на Културата на  РБ, община Неделино и много други. Архитектите и екипа, работещ в AST могат да ви консултират при узаконяване на незаконен строеж, при узаконяване на рекламни табели и информационни табели или други рекламни съоръжения.В богатия ни професионален опит влизат и дейности като ремонти и реконструкции на сгради с културно и религиозно значение, проектиране на спортни съоржения, фотоволтаични паркове и подобряване на енергийната ефективност на вече построени сгради. 

Всеки архитект, работещ в Ast, спазва основните принципи следва политиката на архитектурното студио: 

  • Идеите и инвестиционните намерения на всеки клиент изискват индивидуален подход.
  • Независимо дали става въпрос за узаконяване на незаконен строеж, преустройство на магазини и офиси или проектиране на нови жилищни и обществени сгради, да се търси баланс между естетика, практичност и удобство.
  • Колкото по-бързо бъде направен проекта, без това да навреди на качеството му, толкова по-доволен ще бъде клиентът. 
  • Постигане на крайния резултат и оправдаване на очакванията на клиента е най-важно.

Какво означава инвестиционното проектиране? 

Всички стъпки от създаването на определен обект – от идеята до последната подробност по вече готовата сграда, както и подготовка на документацията за внасяне в община. За целта се изисква голям екип от специалисти: архитекти, конструктори и инженери, занимаващи се с изграждането на отопление, вентилация, водопроводна и електрическа инсталация, внедряване на висока енергийна ефективност, изработка на проекти за пасивни и активни сгради; и добро познаване на всички законови изисквания и нормативна уредба. 

През какви етапи минава инвестиционното проектиране? 

  • Предварителни проучвания и оценки на инвестиционните намерения.
  • Изготвяне и уточняване на задание за проектиране.
  • Набавяне на документи, скици и т.н
  • Създаване на идеен и съгласуване с инвеститора
  • По желание на инвеститора изготвяне на 3D модел и визуализиране на обекта
  • Изработка технически или работни проекти по всички части.

Защо трябва да ползвам услугите на специалисти в инвестиционното проектиране?

Спестявате разходи. Всичките етапи на инвестиционното проектиране изискват огромен ресурс от професионалисти със специфични познания в различни сфери. Използвайки услугите на архитектурното ни студио – специализирано в инвестиционното проектиране и строителния процес – което разполага с всички необходими ви специалисти, определено ще ви спести разходи. 

Получавате готов проект по всички части и можете да разчитате на професионалното мнение и консултация през всичките етапи на строителството от нашите висококвалифицирани специалисти. За да бъде законен вашият обект, той трябва да отговаря на множество изисквания. А за да докажете това, са ви необходими определени документи и чертежи. Архитектурното студио, занимаващо се с инвестиционно проектиране, подготвя всички документи и чертежи в подходящ вид и има грижата за узаконяването на целия обект (т. нар. узаконяване на незаконен строеж) или на преустроените офиси и магазини.   

С нас спестявате време. Когато архитекти и инженери на архитектурното студио се занимават с вашия инвестиционен проект, вие трябва само да обмисляте предложенията им, да обсъждате заедно с тях проектите, да давате корекции и да одобрявате извършеното на всеки един етап. Всичко останало е грижа и отговорност на нашите професионалисти. 

 

Още в тази категория: « Референции Услуги »