Get Adobe Flash player
узаконяване на рекламни табели

Рекламните табели и съоръжения, които искате да поставите на определени места в градското пространство, трябва да отговарят на “Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община”

Колко струва и какъв е срока за изработка на Вашата рекламна или информационна табела:

200лв. - цената включва проекти по всички части за една неосветена рекламна/информационна табела;

70лв. - допълнителна електрическа част, когато табелата е светеща или осветена;

20лв. - посещение на обекта, налага се при почти всички случаи за установяване на точни размери на табелата и оразмеряване на фасадата и търговския обект;

Срок за изработка на проекти по всички части е четири работни дни.

При наличие на няколко рекламни табели на един обект се правят отстъпки.

Архитектурно студио AST ви предлага помощта си за узаконяване на рекламни и информационна табели и съоръжения. Можем да ви консултираме, да подготвим всички нужни документи. Те са различни в зависимост от това дали искате да се узакони реклама върху калкан на сграда, светеща реклама, реклама на покрива на сграда или свободно стоящо рекламно съоръжение.   

Защо е необходимо изготвяне на проекти по съответните части или така нареченото-узаконяване на рекламни и информационни табели?

От 2009г. е последната промяна на „Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община”, която регламентира поставянето на рекламни и информационни табели на територията на столична община. Тази наредба даде повод да започнат проверки от общинските власти на обикновено неподготвените търговски обекти.

Целта на наредбата на столична община е да осигури по безопасна среда за да няма ниско разположени(пречещи на преминаване), недобре укрепени, неправилно електрически захранени или табели с нестабилна конструкция. 

Видове документи, необходими при узаконяване на рекламни табели, фирмени надписи и реклами, монтирани върху покривите на сгради: 

Архитектурни документи, в които влизат чертежи, план, който показва точното разположение на сградата, както и къде ще бъде поставена рекламната табела.  

Дизайнерски проекти, които да дават ясна представа за цветовото и графично оформление на рекламата и за начина, по който ще се монтира. 

Конструктивен проект, който съдържа информация за закрепване на даден рекламен или информационен елемент към фасадата на сградата и съответните изчисления  гарантиращи надеждността на конструкцията на елемента.

Проект за безопасност и здраве, който съдържа информация относно безопасността по време на монтажа на съответната рекламна или информационна табела. 

Електро проект, който третира начина на захранване на съответното съоръжение. 

Важно уточнение е също така, че не всяка табела не е възможно да бъде узаконена.  Рекламните и информационните табели разположени на територията на Столична община трябва да отговарят на определени изисквания като:

  • Височина на табелата от тротоара;
  • Дълбочина на табелата;
  • Разположението на табелата спрямо фасадата
Ползи от работата с архитектурно студио AST при узаконяване на рекламни табели, информационни и рекламни съоръжения: 
  • бързина при получаването на всички необходими документи;
  • Доверявайки се на нашия опит пестите време при одобрението на проектите и получавате високо конкурентна услуга;
  • Професионално подготвени проекти по част архитектурна, дизайнерска, Конструкции както и план за безопасност и здраве ;
  • Безплатна консултация по телефона и електронната поща.

Когато слагате рекламни табели и надписи или се нуждаете от изграждане на друг тип рекламни съоръжения, вашата цел е да популяризирате бизнеса си или да предоставяте рекламно място на други фирми и това да ви носи приходи. Първоначалната инвестиция в добре направени проекти и пълна документация е  най-сигурният начин да постигнете целта си максимално бързо.

Качествено направените проекти ви гарантират безпроблемно одобрение в съответните общини, и работа на търговския обект без притеснения.

Научете всичко за рекламни и информационни табели тук