Get Adobe Flash player

5

linii

обществени

Проектирането на обществена сграда е огромно предизвикателство за всеки архитект. Големи, многофункционални комплекси, книжарници и галерии, здания с административни функции – създаването на архитектурен, екстериорен и интериорен проект за тях трябва да е съобразено с различните поколения хора, които ще ги ползват, с духа и атмосферата на населеното място, в което ще бъдат построени, както и с архитектурните стилове на околните сгради. 

Проблеми, които трябва да реши архитектът : 

При проектирането на обществена сграда позволява на архитекта да разгърне въображението си и да реши поставените пред него проблеми по възможно най-творческия начин.  Естествено, това не бива да става за сметка на функционалността на сградата и удобството на хората, които ще я обитават. 

Проблемите с функционалността и разпределението на пространството трябва да се решават не само съобразно цялостната концепция, но и спрямо целите, които ще изпълнява сградата, манталитета на жителите на населеното място, в което ще бъде построена и законовите изисквания за безопасност. 

Една от най-интересните задачи, които стоят пред архитекта, е свързана с екстериорния дизайн и вписването му в архитектурния стил на вече съществуващите наоколо сгради. 

Опит на архитектурно студио Ast 

AST създава проекти за множество обществени сгради.

Едно от най-сериозните постижения на част от екипа е проектът за музей на имигрантите в Маями. Силната и въздействаща концепция го нарежда между деветте почетни проекта, които отличава журито в международния конкурс. 

Освен работата по проекти за изграждане на нови обществени сгради, архитектурно студио AST е работило по ремонта и реконструкцията на сгради с религиозно и културно значение, като църквата „Св. Неделя” и читалище „Светлина – 1938” в град Неделино. 

Внашия списък с възложени и съответно изпълнени проекти може да се добавят две училища към Министерство на Културата, на които бяха внедрени мерки за енергийна ефективност и обновяване на сгадния фонд. 

Силна концепция, архитектурни проекти, проекти за екстериорен и интериорен дизайн, съобразени с всички специфики на външната среда и функционалността на помещенията, изрядна документация са гарантирани от архитектурното студио.  Ast ще изпълни възложеното задание, максимално креативно и ефективно.