Get Adobe Flash player

Еднофамилна жилищна сграда за тричленно семейство в град Самоков

 

Проектът предвижда изграждане на еднофамилна къща за постоянно обитаване в гр. Самоков,УПИ XVII, ул. Белмекен № 5. Обхватът на проекта включва:

-        част архитектура;

-        част конструктивна;

-        част електро;

-        част ВиК;

-        геодезическо заснемане;

-        вертикална планировка;

-        план за безопасност и здраве (ПБЗ);

Анализ на съществуващото положение

 В имота няма съществуващи постройки. Теренът е равнинен с леки възвишения. До имота са изведени водопроводна мрежа и газификация. Лицето на парцела е към улицата, на която няма изграден тротоар, но е превидено място за него. Регулационната линия на имота съвпада с уличната регулация.

      На запад сградата лежи на границата на имота, на север – отстъпва с 3м., на изток – отстъпва с 5м., а на юг отстъпва от границата на имота с 3м.Площта на имота е 201 кв.м., а петното на застрояване е с площ 80 кв.м.

Проектни предложения

   Проектът предвижда изграждане на двуетажна сграда, без подземен етаж.

   Входът на сградата е организиран  на източната фасада, с цел получаване на уединено входно пространство. В близост до него е оформена външна площадка с барбекю и зона за почивка. Предвижда се ограда от жив плет към съседите от север, изток и юг, а западната фасада се огражда с метална огрда с врата към пешеходния вход и ролетна врата към паркинга в двора.

      Първо ниво включва целия дневен тракт – 77 кв.м.:

-        входно антре – 3.40 кв.м.;

-        дневна – 25.10 кв.м.;

-        кухня – 10.30 кв.м.;

-        трапезария – 16.30 кв.м.;

-        интериорна двураменна стълба – 9.70 кв.м.;

-        тоалетна – 2.50 кв.м.;

       Второ ниво включва нощния тракт – 77 кв.м.:

-        коридор – 7.80 кв.м.;

-        баня – 4.50 кв.м.;

-        детска спалня – 13.40 кв.м.;

-        родителска спалня – 16.40 кв.м.;

-        тераса към родителската спалня – 4.50 кв.м.;

-        спалня за гости – 11.30 кв.м.;

Покривът на сградата е двускатен със стоманобетнна конструкция.

Използвани материали

   Конструкция:

-    стоманобетонна конструкция;

   Изолационни материали:

-        Предвижда се 10 см. топлоизолация на фасадите и необходимите топло и хидроизолации на покрива и основите на сградата;

  Фасадни материали:

-        естествен камък за външна облицовка на стълбищната клетка и цокъла на сградата;

Покрив:

- бетонни керемиди (ковани);

 Параметри на застрояването :

площ на парцела

201 кв.м.

застроена площ

разгъната застроена площ

77 кв.м.

               154 кв.м.

свободна площ (плочници и зелена площ)

               124 кв.м.

 

 

кинт

0.76

плътност на застрояване

кота корниз

38.3 %

                    8.15 м

 

 

Категория

Обектът е петакатегория по чл. 137, (1), точка 5, буква а) – ЗУТ.