Архитект, узаконяване на незаконен строеж

Aрхитектурно студио Технопол

AST – архитектурно студио

предлага изготвяне на инвестиционни проекти, архитектурни проекти, концепции за интериорен и екстериорен дизайн. Екипът ни има опит в управлението на целия строителен процес и упражняването на инвеститорски и авторски контрол . От създаването си през 2009 година AST работим успешно с клиенти с различни инвестиционни намерения и удовлетворяваме максимално техните високи изисквания и потребности. Поръчки за преустройство на магазини и офиси ни възлагат фирми като VIVACOM, blizoo, ЗД VICTORIA, EASY CREDIT, Министерство на Културата на  РБ, община Неделино и много други. Архитектите и екипа, работещ в AST могат да ви консултират при узаконяване на незаконен строеж, при узаконяване на рекламни табели и информационни табели или други рекламни съоръжения.В богатия ни професионален опит влизат и дейности като ремонти и реконструкции на сгради с културно и религиозно значение, проектиране на спортни съоржения, фотоволтаични паркове и подобряване на енергийната ефективност на вече построени сгради.
men-s-hands-with-architectural-tools-1.jpg
architect-drawing-architectural-project-1.jpg

Нашите принципи

Всеки архитект, работещ в Ast, спазва основните принципи следва политиката на архитектурното студио:

Услуги

Ако имате нужда от опитен архитект, който да превърне желанията ви в реалност. 

Интериорният дизайн е много повече от подреждането на мебелите в помещението.

Преустройството на един обект – офис, магазин, жилище

Интериорният дизайн е много повече от подреждането на мебелите в помещението.

Проектирането на здравно заведение е отговорна задача. Инвестициите са сериозни.

Проектирането на обществена сграда е предизвикателство за всеки архитект.

Проектирането на фотоволтаици има няколко различни етапа, които можете да видите тук.

Проектирането на спортни съоръжения е специфична дейност.

Какво означава инвестиционното проектиране?

Всички стъпки от създаването на определен обект – от идеята до последната подробност по вече готовата сграда, както и подготовка на документацията за внасяне в община. За целта се изисква голям екип от специалисти: архитекти, конструктори и инженери, занимаващи се с изграждането на отопление, вентилация, водопроводна и електрическа инсталация, внедряване на висока енергийна ефективност, изработка на проекти за пасивни и активни сгради; и добро познаване на всички законови изисквания и нормативна уредба.

През какви етапи минава инвестиционното проектиране?

Защо трябва да ползвам услугите на специалисти в инвестиционното проектиране?

Спестявате разходи. Всичките етапи на инвестиционното проектиране изискват огромен ресурс от професионалисти със специфични познания в различни сфери. Използвайки услугите на архитектурното ни студио – специализирано в инвестиционното проектиране и строителния процес – което разполага с всички необходими ви специалисти, определено ще ви спести разходи. 

Получавате готов проект по всички части и можете да разчитате на професионалното мнение и консултация през всичките етапи на строителството от нашите висококвалифицирани специалисти. За да бъде законен вашият обект, той трябва да отговаря на множество изисквания. А за да докажете това, са ви необходими определени документи и чертежи. Архитектурното студио, занимаващо се с инвестиционно проектиране, подготвя всички документи и чертежи в подходящ вид и има грижата за узаконяването на целия обект (т. нар. узаконяване на незаконен строеж) или на преустроените офиси и магазини.   

С нас спестявате време. Когато архитекти и инженери на архитектурното студио се занимават с вашия инвестиционен проект, вие трябва само да обмисляте предложенията им, да обсъждате заедно с тях проектите, да давате корекции и да одобрявате извършеното на всеки един етап. Всичко останало е грижа и отговорност на нашите професионалисти.