Здравно заведение от архитектурно студио Ast

Проектирането на здравно заведение е отговорна задача. Инвестициите са сериозни, законовите изисквания – многобройни, а здравето и животът на пациентите – безценни. 

Добре е върху проекта да работят архитекти и специалисти, които вече имат опит в проектирането на здравни заведения и са наясно с всички специфики и медицински стандарти. Екипът на архитектурното студио AST има необходимия опит и познания в проектирането на нови сгради и преустройства. В процеса на проектиране е задължително архитектът и проектантския екип да работи съвместно с експерти в областта на медицината. 

Всяко лечебно заведение има специфичен характер и задълбоченото проучване на нуждите на бъдещата сграда е от съществено значение за добрия резултат от проектирането. Доброто функционално структуриране на сградата и околоните и пространства – подход към сградата, паркинг и рекреационни зелени зони са предпоставка за правилното функциониране на здравното заведение. Главната задача на архитекта в началния етап от проектирането е функционалното зониране на фоайе, регистратура, кафене, лекарски кабинети, операционни, стационар и напасването на второстепенните помещения. Не на последно място са 

 Проектът за интериорен дизайн също се подчинява на специални изисквания за създаването на уютна и комфортна атмосфера, която да предразположи пациентите към приятен престой. Важен е правилният избор на интериорните материали, които да отговарят на високите хигиенни и естетически изисквания. Съчетанието на използваните цветове и материали трябва да предразполагат към спокойствие и да не натрапват присъствието си.

Най-често проектната документация, необходима за издаване на разрешение за строеж на здравното заведение включва проекти по архитектура, геодезия, строителни конструкции, водоснабдяване и канализация, отопление, вентилация и климатизация, електро, вертикална планировка, пожарна безопасност и план за безопасност и здраве. 

Архитектурно студио AST може да поеме всеки един етап от проектирането и консултация по време на изграждането на сградата и околните й проостранства. Това включва всички архитектурни и инженерни проекти, събиране и изготвяне на документация, проект за интериорен дизайн, както и контрол и координация на строителния процес. 

Потърсете ни за консултация и помощ, ако имате инвестиционни намерения, но не сте сигурни откъде да започнете. 

Част от нашите проекти: