Ценоразпис на архитектурно студио Ast

Проектиране на къщи по всички части. Проекти по всички части цена

Жилищни еднофамилни сгради на цени от 20 до 28 лв/м2

При площ, която е малко над посочените граници се пресмята площа на м2 за сътветния ценови диапазон и се добавя към общата сума.

–  Посещение на обект и консултация на място(за територията на гр.София) – 150лв.
– Представляване пред компетентен орган до получаване на „Разрешение за строеж“ – 250лв.
– Представляване пред компетентен орган и съгласуване до получаване на „Скици, визи, предварителни договори“ – 250лв.
– Проект за ограда към проект за къща – 300лв.
– Проект за външна връзка – 150лв.
– Проект за изгребна яма – 150лв.
– ПБЗ и мотивирано предложение за транспортен достъп – 450лв.
– Безплатна консултация по телефона.
– Консултация в нашия офис с преглед на документи 70лв. като се приспадат при поръчка на проекта.
– Проект “Паркоустройство и Благоустройство” – 350лв.
– Експертна оценка на съществуващата растителност – 120лв.
– Геоложки доклад по архивни данни – 300лв.
– ОВК проект с включено подово отопление допълнително се заплаща- 140лв.
-Проект с отопление на ГАЗ, включваш доклад от сертифицирана фирма – 800лв.

*Забележка: Цените са за проект по всички части необходими за получаване на „Разрешение за Строеж“ от компетентен орган.

Проекти за фирмени надписи, билбордове, тотеми, рекламни елементи и покривни реклами

В него са заложени почти всички параметри, които имат отношение към формиране на цени за проектиране:

Свържете се с нас, за да ви помогнем да постигнете целите си.

Проекти за смяна на предназначение и преустройство на търговски и жилищни обекти

*Забележка: Цените са за приблизителни поради спецификата на всеки един отделен обект и зависят от вида на преустройството/смяната на предназначението. Цената би могла да бъде завишена при следните манипулации (Конструктивна намеса, разделяне или обединяване на помещения,голяма промяна на ВиК и ЕЛ. инсталации,  ).

Проекти за киоск и щандове в молове и търговски центрове

– Проект за киоск по части архитектура, ПБЗ (план за безопасност и здраве), Електро – 700лв.

Проекти за преместваеми обекти в УПИ(фургони, контейнери, метални конструкции по индивидуален проект в частни имоти)

– Архитектурен проект, част конструкции, план за безопасност и здраве, електро проект, пожарна безопасност. В цената на проекта се включва индивидуален проекта на метална конструкция или навес – 1450лв.

– Посещение на обекта в рамките на гр. София-50лв.

– Геодезическо заснемане и трасировъчен план (не е задължително във всички случаи) – 350лв.

– Комбинирана скица от действащ регулация и актуална кадастрална карта, и скица от АГКК план – 80лв.

*Забележка: Цените са за един фургон с размери до 6х3м.,за който ни бъдат предоставени декларация за съответствие и сертификати за качество от производителя.

Устройствено планиране

*Забележка: Посочените цени са за един парцел с площ до 1000м2, не са включени общински и др. такси за набавяне на изходни данни, процедури по съгласуване на подробните устройствени планове и изготвяне на план-схеми към ПУП, когато това се изисква. За ПУП за два парцела цената се увеличава с 50% и с още 30% за всеки следващ парцел.

Устройствено планиране

План-схеми и проекти за разположение на маси и столове, хладилни витрини, сергии, щандове, шатри се изготвят за гр. София във връзка с тротоарно право. Включва посещение на място.

Изготвяне на проект за ограда до 300л.м

Включва следните части.

Посочените цени са в български лева и не включват данък добавена стойност