Референциите на архитектурно студио Ast

Референция

От  „ ДЕКОСТРОЙ”  ООД

гр. София, ул.“Алеко Константинов“, No 45

Чрез съвместната ни работа с архитектурно студио АST и „ТЕХНО ПОЛ БГ“ ЕООД в периода през 2011 – 2014г., получихме професионално отношение, компетентни съвети  и отлично колегиално обслужване за нашите корпоративни клиенти „VIVACOM“и „BLIZOO“.

Екипът на архитектурното студио допринесе за качествено и точно реализиране на търговските офиси, получавахме точни консултации  в моменти на промяна по време на строителството и своевременно ни се изготвяше пълна документация с промени и нанесени реално вложени  количества.

През съвместното ни сътрудничество бяха направени работни проекти за над 100(сто)  обекта на „VIVACOM“ и двадесет и четири обекта на „BLIZOO“. Работата на „ТЕХНО ПОЛ БГ“ ЕООД се състоеше в точно заснемане на съществуващите помещения, адаптиране на предварително одобрена визия на нашите корпоративни клиенти, преустройсто и смяна на предназначението на обектите съобразявайки се с нормативните изисквания на РБ. Всички проекти бяха извършени безупречно и на очаквано добро ниво.

Преимуществото на екипът от проектанти на „Техно Пол БГ“ ЕООД беше бързото и компетентно  реагиране и спазване на поставените срокове.  Благодарение на тези си качества „Техно Пол БГ“ ЕООД е сред нашите предпочитани партньори.

Силно препоръчаме „Техно Пол БГ“ ЕООД, като компетентен, надежден и коректен бизнес партньор.

26.01.2014г.                         С уважение,

                                               Емил Чакъров 

                                               Управител  „Декострой“  ООД

Препоръка Decostroi
Препоръка

Препоръка

04/07/2011

от

“УНИВЕРСАЛ К БЪЛГАРИЯ” ООД

Г-н    Васил Байчев    

Адрес : гр.София, бул.”Тодор Александров”, No9

РЕФЕРЕНЦИЯ ЗА СЪВМЕСТНАТА НИ РАБОТА С ФИРМА

“ТЕХНО ПОЛ БГ” ООД

Уважаеми Дами и Господа,

    Имахме възможността да се убедим, че фирмата „ТЕХНО ПОЛ БГ” ООД  е един отличен партньр. Изготвянето на интериорен проект за фирмения ни магазин „HERBALIFE”, намиращ се в гр.София, бул. ”Тодор Александров”,    No 9, бяха извършени безупречно и на очаквано добро ниво.

   Преимущество за „ТЕХНО ПОЛ БГ” ООД бяха бързото реагиране и спазване на поставените срокове.  Архитект Лидия Полухина предложи и завърши едно добро дизайнерско решение, съответстващо с дейността и изискванията на „HERBALIFE”.

   С настоящето писмо потвърждаваме, че сме изключително доволни от извършените работи и с удоволствие ще работим съвместно и за в бъдеще с тази фирма.

През 2009-та година Архитект Лидия Полухина (Любомирова), преминава курс за приложение на наредба No I-з-1971 от  27-28 януари 2011г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

Грамота на Музея в Маями

През 2009-та година Архитект Лидия Полухина (Любомирова), като част от съвместния екип на архитектурно студио “CITYSCAPE”, получава престижното отличие . Наградата е част от по-рано обявения конкурс за иновативен проект в идейна фаза на Музей за имигрантско изкуство в Маями.