Преустройство на магазини и офиси

Преустройството на един обект – офис, магазин, жилище – представлява разделяне или обединяване на няколко помещения. Към него влиза и смяна на предназначението на обекта. За тези дейности консултацията с архитект и конструктор е задължителна. Това ви гарантира качествен краен резултат и спазване на закона. 

Когато става въпрос за сериозен ремонт на жилище, предвиждащ разширяване на помещенията, разбиване на стени, смяна на функциите на дадено помещение, е задължително да се консултирате с архитект. Той може да ви изготви проект за преустройство, който гарантира пълната безопасност на сградата и спазването на законовите разпоредби.

Струва ви се, че можете да се справите сами и това е ненужен разход? Само си представете какви могат да са последствията от премахването на носеща стена например. Освен това всеки архитект познава закона, нормативните уредби и правилници и може да ви спести много проблеми и средства за в бъдеще. 

Преустройство на жилище

Преустройство на офиси или търговски обекти

То се извършва на два етапа.

Първият етап е юридически – задължително е да се подготвят документи за собственост и сегашния статут на обекта, разрешителни, както и строителни документи на съществуващия обект. Архитектурно студио, разполагащо със съответните специалисти,  ще ви консултира за всички необходими неща. 

Вторият етап е технически и включва документация и проекти за преустройството на обекта – архитектурни, конструктивни, както и тези за работата по различните инсталации – електрическа, отопление и вентилация, водопровод и канализация, а по полседни наредби е необходим и проект по „Пожарна Безопасност”.

Без да имате всички необходими проекти не можете да получите разрешение за строеж и да пристъпите към строителна дейност. 

Архитектурно студио Ast ще подготви цялата документация за преустройството на вашия магазин или офис максимално бързо и ще изготви архитектурен проект, който да отговаря изцяло на изискванията ви и на търговските ви нужди. Нашият екип е работил по преустройството на магазини на Blizoo, търговски офиси на Vivacom, Globul, и  ОББ както и по преустройството на жилищни апартаменти.

Гарантираме ви, че възлагайки проекта си на нас, получавате бърза и качествено свършена работа без да се занимавате с бюрокрация.