Фотоволтаици от архитектурно студио Ast

Проектирането на фотоволтаици има няколко различни етапа, които включват създаването на идейни и работни проекти. Работните проекти имат електротехническа, конструктивна, архитектурна част, както и геодезия, геоложки доклад, пожарна безопасност и план за безопасност и здраве. Всички те се представят на инвеститорите и общините. Добре направените предварителни планове и чертежи са гаранция за успешна реализация на проекта, стабилно финансиране и висока успеваемост и възвръщаемост на вложените инвестиции в фотоволтаичния парк за в бъдеще.   

Архитектурната част на проекта е съобразена с особеностите на терена, предварително направените метеорологични наблюдения, необходимостта от създаване на нова или реконструиране на стара инфраструктура. 

Предвид сериозните инвестиции, които са необходими, внимателното подготвяне на проектите и събирането на цялата необходима за узаконяването на фотоволтаиците документация са от жизненоважно значение. 

Как ще ви помогне архитектурно студио Ast

Важни за архитектурното студио са и проектите за внедряване на мерки за енергийна ефективност на вече съществуващи частни и обществени сгради. В архитектурно студио Ast сме убедени, че масовото навлизане на употребата на възобновяеми енергийни източници ще помогне за повишаване стандарта и качеството на живот и ще помогнем за един по чист и хармоничен свят. Според специалистите в областта почти всяка сграда има възможност за поставяне на фотоволтаична инсталация. Необходима е само консултация с екип от специалисти (електро инжинер, архитект, конструктор), който да определи подходящото място за поставянето й, да създаде архитектурния проект и да се погрижи за узаконяването й. Не се колебайте да се обърнете към архитектурно студио -Ast за консултация или изработка на проект за фотоволтаична инсталация. Инвестицията, която ще направите, търсейки помощта на специалист, ще се възвърне бързо и лесно, защото инсталацията ви ще отговаря на всичи законови изисквания и ще работи ефективно. В Ast ще откриете както архитекти с опит така и всички други проектанти за желаната от вас инвестиция, на които можете да разчитате. Свържете се с нас!

Част от нашите проекти: