Спортен комплекс

Спортният комплекс се разполага върху общински терен по пътя за язовир „Кърджали”. Имотът се намира в землището на с. Енчец, община Кърджали. На терена има съществуващо футболно игрище с размери по-малки от необходимите за провеждане на срещи от група „В”. Терена е с денивелация в посока югоизток.

     Проектът предвижда изграждане на спортен комплекс с площ 17 563 кв.м. Площта на имота е 40 047кв.м., а комплексът се разполага в североизточната част на имота. Имотът се намира на 3 км. От гр. Кърджали. В него са поместени:

–        Футболен стадион за провеждане на срещи от група „В”. Размерите на стадиона са 99м./47м.;

–        Игрище за футбол на малки врати с размери 46м/24м.;

–        Волейболно игрище с пясъчна настилка за провеждане на срещи на „Плажен волейбол”. Размерите на игрището са 24м./13м. ;

–        Тенис на корт с размери 18.20м/ 11.50м;

–        Сграда „Съблекални”, с площ 146кв.м.;

–        Зрителни трибуни за футболно игрище;

–        Малки зрителни трибуни за тенис на корт и волейболно игрище;

–        Автомобилен паркинг за 38 коли;

–        Пешеходни алеи;

–        Рампи, осигуряващи достъпна среда за хора с увреждания;

     Входът към коплекса е организиран към източната граница на имота с двойна метална врата, осигуряваща възможност за преминаване на автомобили. Частта от имота, включена в спортния комплекс е оградена с метална ограда. Непосредствено до входа на комплекса е разположен паркинг за 38 автомобила. Настилката на паркинга е от бетонни плочи с отвори, които улесняват отводняването му. Осигурен е втори евакуационен „вход-изход” от южната граница на имота. Той дава възможност за достъп на пожарна кола към южната част на комплекса.

     Достъпът към спортните съоражения се осъществява от пешеходни алеи от червени бетонни павета. Поради денивелацията, терена е терасиран на нива. Главният вход е разположен в най-ниската зона на комплекса, за да осигури достъп към асфалтовият път. Денивелацията се преодолява от стъпала по пешеходната алея.

     За осигуряване на достъпна среда са изградени рампи за инвалиди, съобразени с Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. За проектиране, изпълнение и поддържане на строежите  в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания.

     Проектът предвижда изграждане на цялостна дренажна система на терена и нощно осветление на спортните съоражения и пешеходните алеи.

    Големият футболен стадион е разположен в зоната на същестуващото футболно игрище, в северната част на имота. Съобразен е с всички изисквания за провеждане на футболни срещи за отбори от Група „В”. Настилката на стадиона е от тревни чимове, разположени върху нужните пластове за добра поддръжка на тревата и отводняването му по детайл.

    На запад от футболния стадион са разположени две зони на зрителните трибуни, от двете страни на сградата на съблекалните. Трибуните осигуряват места за 540 зрители. Те са разположени на девет реда с 30см разлика във височината им. Конструкцията е стоманобетонно начупена плоча, над която се закрепват единичните зрителни седалки. Осигурена е метална козирка над трибуните със увити около нея цветни тенти.

     В зоните около тенис на корта и волейболното игрище се изграждат малки зрителни трибуни, чийто принцип на стоманобетонната плоча повтаря този на останалите. Капацитета им за зрители е общо 90 места. Не се предвижда навес за тях.

    Волейболното игрище е с пясъчна настилка за срещи за плажен волейбол. Под плажния пясък са насипани чакълен дренаж, обратен насип и пясъчна посипка и дренажна система по детайл.

    Игрището за тенис на корт е с настилка от шамот, положен върху необходимите пластове по детайл – сгурия, чакълест дренаж, стоманобетонно легло и дренажна система.

    В близост до тенис на корта и волейболното игрище е разположено игрището за футбол на малки врати. При него се прилага детайла за настилка на големия футболен стадион. Предвижда се поставянето на мрежи около цялото игрище за осигуряване на по-качествена игра.

    Сградата на съблекалните е предназначена за футболните срещи на големия стадион, но може да се ползва за нуждите на всички спортисти, треньори и съдии в комплекса. Разположена е централно спрямо футболния стадион  и зрителните трибуни. В нея са разположени две отделни една от друга зони за съблекалните на отборите. Във всяка от тях са осигурени нужните места в съблекалните, тоалетните и душовете за отборите.

     Между двете съблекални с отделен вход са разположени медицинският кабинет и съблекалня за съдии. В южната част на сградата, отново с отделен вход са  поместени тоалетни за зрители и посетители на спортния комплекс.

    Сградата е топлоизолирана според предписанията на проекта за енергийна ефективност и топлосъхранение на сградите. Фасадите са обработени с червена минерална мазилка. Съблекалните на отборите са изразени като бели, хлътнали участъци, обработени с бели декоративни тухли.

     Проектите по всички части са съобразени с нормативната уредба. Проектните предложения отговарят на нуждите на района от добра спортна база, достъпна за местното население и туристи. Комплексът е разположен на атрактивно място по пътя за язовир „Кърджали”, по който преминава туритическия поток от хора

Площ на имота: 40 047кв.м.

Площ на спортен комплекс: 17 563 кв.м.

Застроена площ на сградата: 146 кв.м.

Застроена площ на зрителни трибуни: 340 кв.м.

Площ на голямо футболно игрище: 4 653 кв.м.

Площ на игрище „Футбол на малки врати”: 1 104 кв.м.

Площ на тенис на корт: 209 кв.м.

Площ на волейболно игрище: 312 кв.м.

Площ на паркинг: 756 кв.м.