shema 1

Узаконяване на рекламни табели и узаконяване на реклами

От няколко години на територията на “Столична Община” е в сила наредба за поставяне на рекламни и информационни надписи и табели. Името на наредбата е: “Наредба за преместваеми те обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община” Наред със “Столична Община” вече е често срещано явление е […]

Узаконяване на рекламни табели и узаконяване на реклами Read More »